Stockholmarnas åsikter om boende och bostadsbristen

”Bygg högre och ovanpå befintlig bebyggelse”

Boverket räknar med ett behov på 710 000 bostäder fram till 2025 och bostadsbristen är påtaglig inte minst i Stockholm. Men vad tycker stockholmarna själva är viktigt när det kommer till boendet och hur tycker de problematiken på bostadsmarknaden ska lösas? Att bygga på höjden skulle lösa en del verkar många vara överens om. Närmare hälften, 44 procent, anser att en del av lösningen är att bygga högre hus och var femte person tycker att nybyggda bostadshus ska få vara högre än 20 våningar. Över hälften av stockholmarna är dessutom positiva till att bygga bostäder på befintliga byggnader, till exempel ovanpå hustak.

Så tycker stockholmarna:

  • 50 procent anser att boendekostnader är den viktigaste faktorn när de ska välja bostad
  • 45 procent tycker att det är viktigt att bo nära goda förbindelser med kollektivtrafik
  • 29 procent anser att det är bra att bygga fler små bostäder för att lösa bostadsbristen
  • 18 procent tycker att en rimlig minsta bostadsstorlek för ett enmanshushåll är 26 till 30 kvadratmeter
  • Endast sex procent tycker att bostadsbristen bäst elimineras genom att bygga på grönområden