Malmöbornas åsikter om boende och bostadsbristen

”Fler statliga subventioner och tätare bebyggelse”

Även i Malmö råder brist på bostäder och över en fjärdedel av invånarna i staden anser att det bäst löses med statliga subventioner vid bostadsbyggandet. En femtedel tycker att man bör förtäta befintlig bebyggelse för att eliminera bostadsbristen. Hela 56 procent uppger också att de är positivt inställda till att bygga bostäder ovanpå befintliga byggnader.

Så tycker malmöborna:

  • 41 procent tycker att ett tryggt närområde är den viktigaste faktorn vid bostadsval
  • 35 procent menar att bostadsbristen bäst löses genom att bygga fler små bostäder
  • 17 procent anser att en rimlig minsta bostadsstorlek för ett enmanshushåll är 21 till 25 kvadratmeter
  • 16 procent tycker att ett nybyggt bostadshus ska få vara högre än 20 våningar
  • Endast sju procent tycker att bullernivån från trafik och gator är viktigt vid val av boende