Göteborgarnas åsikter om boende och bostadsbristen

”Bygg fler små bostäder och ovanpå befintlig bebyggelse”

Fyra av tio göteborgare anser att den bästa åtgärden för att lösa bostadsbristen är att bygga fler små bostäder. Av göteborgarna tycker 35 procent att en rimlig minsta bostadsstorlek för ett enmanshushåll ligger mellan 16 till 30 kvadratmeter. Däremot tycker man inte att tillfälliga bostäder, till exempel modulhus, är en bra lösning för att råda bot på bostadsbristen.

Så tycker göteborgarna:

  • 59 procent är positiva till att bygga bostäder ovanpå befintliga byggnader
  • 37 procent tycker att det är viktigt att bo nära natur och grönområden
  • 35 procent tycker att byggnation av fler höga bostadshus är en bra lösning på bostadsbristen